ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 9/2021

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του αιτήματος παραχώρησης χρήσης ή κυριότητας οικοπέδων από τη Δ/νση πολιτικής γης, προς την κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, για τη δημιουργία άλσους».