ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2021 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 8/2021

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση προς ανεύρεση Δημοτικού οικοπέδου για τη δημιουργία νέου χώρου ταφής κεκοιμημένων (νέο κοιμητήριο) στην κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».