ΑΠΟΦΑΣΗ 7/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κατάρτιση Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Σερρών»