ΑΠΟΦΑΣΗ 6 /2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο έργο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 kV , ΑΓΡΑ-ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)».