Απόφαση 8/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ), 56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ), ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Δημητρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτου και Σελεύκου Ο.Τ. 13, στις Σέρρες.