ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” VITAMIN BAR Ε.Ε. ” με εκπρ. τον ΣΟΛΟΥΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου στην οδό Μεραρχίας 2 στις Σέρρες»