ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 48 / 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:“Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών”.