ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” ΤΣΑΠΛΙΝ ΚΑΦΕ Ε.Ε. ” με εκπρ. τον ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ του Νικολάου στην οδό Λαρίσης 1 και Θέμιδος 16 στο Ο.Τ. 183 στις Σέρρες».