ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2024 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” SIRIS COFFEE STORIES Ι.Κ.Ε. ” με εκπρ. τον ΤΣΕΛΕΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Γεωργίου στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 21 στις Σέρρες»