ΑΠΟΦΑΣΗ 327 / 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2022)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 327 / 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Δ΄ τρίμηνο έτους 2022).