ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας STINGA NICOLETAS του PARASCHIV στην οδό Εξοχών 53 στις Σέρρες”.