ΑΠΟΦΑΣΗ 23 /2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 23 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” CITYZEN ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ” με εκπρ. τον ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Γεωργίου στην οδό Τέρμα Εξοχών στις Σέρρες».