ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2024 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της ” ΡΟΥΠΑΚΗΣ Ι. ΚΥΡΙΑΖΑΚΗΣ Κ. Ο.Ε. ” με εκπρ. τον ΡΟΥΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ηλία στην οδό Νικ. Φωκά 3 στις Σέρρες.