ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση αγροκτήματος Σχολικού Κλήρου», του υπ΄αρίθμ. 22 Αγροτεμαχίου εκτάσεως 15.405 τ.μ. (Σχολικός κλήρος) στην περιοχή Κρίνου Σερρών.