ΑΠΟΦΑΣΗ  2 / 2020 Εκτελεστικής Επιτροπής – Λήψη εκτάκτων μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), στο Δήμο Σερρών.

ΑΠΟΦΑΣΗ  2 / 2020 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη εκτάκτων μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), στο Δήμο Σερρών.