ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2024 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της “ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ε.Ε.” με εκπρ. τον ΤΖΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις Σέρρες.