ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2024 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Ιουστινιανού 10 για το υπ’ αριθμ. όχημα ΕΡΝ 8056.