ΑΠΟΦΑΣΗ 14/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: :Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΕ επι της οδού Κ.Καραμανλή 1.