ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 13 /2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών”.