Απόφαση 125 /2022 Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των εργαζομένων ΙΔΟΧ στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών

125  / 2022

Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των εργαζομένων ΙΔΟΧ, στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών