Απόφαση 123/2022 Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των εργαζομένων ΙΔΟΧ Covid-19 στο Δήμο μας