ΑΠΟΦΑΣΗ 12/ 2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 12 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021”.