ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2024 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ στην ” ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Φ. ΜΠΑΛΗ Χ. Ο.Ε. ” με εκπρ. τον ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΦΩΤΙΟ του Στεφάνου στην οδό Τέρμα Εξοχών στις Σέρρες.