Από το ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2,5 εκ. Ευρώ στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την επάρκεια & ποιότητα του νερού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                   Σέρρες 22/2/2018
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ

Από το ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2,5 εκ. Ευρώ στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
για την επάρκεια & ποιότητα του νερού

« Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. χρηματοδοτείται από το ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη) με 2.416.532,53 για τα δύο παρακάτω έργα:

1) «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών Υδραγωγείων Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ) Προβατά – Μονοκκλησιάς – Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών, ύψους 1.000.000 ευρώ.
2) «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στο Δήμο Σερρών, ύψους 1.456.000 ευρώ.
Η Επιχείρηση κατέθεσε την πρόταση την 21/10/2016 και εγκρίθηκε την 16-2-2018 ».
Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Σερρών Π. Αγγελίδης παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Γ. Γάτσιου σήμερα Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στην έδρα της Υπηρεσίας.

Το 1ο έργο περιλαμβάνει:

 Την κατασκευή κατάλληλων αγωγών σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Προβατά – Μονοκκλησιάς – Άνω Καμήλας και Μητρουσίου, συνολικού μήκους 11.382μ.
 Την ανόρυξη και αξιοποίηση μιας νέας γεώτρησης νότια της Μονοκκλησιάς και της Α. Καμήλας.
 Την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων γεωτρήσεων των οικισμών Προβατά, Μονοκκλησιάς και Άνω Καμήλας έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας λειτουργίας.
 Την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις για το συνολικό έλεγχο και διαχείρισή τους μέσα από το σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού.

Οφέλη του έργου

 Επιλύεται το πρόβλημα της υδροδότησης της Τ.Κ. Μητρουσίου μέσα από την ενοποίηση των δικτύων ύδρευσης των τεσσάρων (4) Τοπικών Κοινοτήτων.
 Βελτιώνεται ο τρόπος διαχείρισης και διανομής του νερού στις Τοπικές Κοινότητες.
 Οι τέσσερις (4) Τοπικές Κοινότητες αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά.

Το 2ο έργο περιλαμβάνει:

Την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης στον Αγ. Ιωάννη Σερρών και στον Ξηρότοπο Σερρών χωρητικότητας 200 m3 και 85m3 αντίστοιχα, καθώς και αγωγούς μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 14.432 μέτρων.
Συγχρόνως προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου στη θέση υδροληψίας του Αγ. Ιωάννη, εφοδιασμένο με σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού.

Οφέλη του έργου

 Επιλύεται στο σύνολο του το πρόβλημα υδροδότησης στις περιοχές κατασκευής.
 Εξασφαλίζονται συνθήκες προστασίας των υπογείων υδροφορέων.
 Αναβαθμίζεται η περιοχή.
 Απομακρύνεται η περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων σε θέματα ποιότητας νερού, ποσότητας και μεταφοράς στους δημότες.
 Μειώνονται περαιτέρω οι διαρροές.

Από το Γραφείο Τύπου