Από 1/01/2019 Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ μειώνει το τιμολόγιο ύδρευσης κατά 17% και το πάγιο τέλος κατά 9,5%.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                             Σέρρες 21/9/2018
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από 1/01/2019
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ μειώνει το τιμολόγιο ύδρευσης κατά 17%
και το πάγιο τέλος κατά 9,5%.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Ιωάννης Γάτσιος την Παρασκευή 21-09-2018, παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοίνωσαν την απόφαση του Δ.Σ να μειώσει το τιμολόγιο του νερού από την πρώτη Ιανουαρίου του 2019.

Συγκεκριμένα:
1) Μειώνεται το πάγιο τέλος για όλους τους αστικούς χρήστες κατά 9,42.

2) Μειώνεται σε μέσες τιμές το τιμολόγιο ύδρευσης κατά 16,90% (9,50% στην πόλη, 17,30% στις κοινότητες Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Λευκώνα, Χριστός και 15% στις λοιπές κοινότητες).

3) Μειώνεται το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρων για όλους τους οικιακούς χρήστες κατά 9,42%.

4) Εντάσσεται ο οικισμός Μετοχίου στο τιμολόγιο που θα ισχύσει στις κοινότητες Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Λευκώνα, Χριστός με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση κατά 20%.

5) Εντάσσονται στο μειωμένο τιμολόγιο των λοιπών κοινοτήτων η κοινότητα Ελαιώνα και ο οικισμός Ξηροτόπου με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση άνω του 20%.

6) Εφαρμόζεται Αγροτικό Τιμολόγιο για καλλιέργειες με χαμηλό τιμολόγιο για τα πρώτα 200 m3.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ αποφάσισε τις παραπάνω μειώσεις μετά από δύο αλλαγές στη νομοθεσία, που έδωσαν αυτή τη δυνατότητα στην Υπηρεσία» ενημέρωσε ο δήμαρχος.

Συγκεκριμένα με το νέο νόμο και τη σχετική ΚΥΑ:
1ον) Οι Δήμοι, πάρκα, Ν.Π.Δ.Δ πληρώνουν πλέον τέλη στο τιμολόγιο του νερού, που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα όπως:
α) Ειδικό τέλος 80%.
β) Τέλος αποχέτευσης (90%).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ Γιάννης Γάτσιος τόνισε ότι «η Επιχείρηση συνεχίζει το επενδυτικό της έργο σε Ύδρευση και Αποχέτευση με τα χρήματα του ειδικού τέλους 80% και φυσικά των Προγραμμάτων».

Ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης τόνισε, ότι «η Δημοτική Αρχή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ λειτουργούν με υπευθυνότητα, παίρνουν τις σωστές αποφάσεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Επιχείρησης, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη λειτουργία της σε υγιή βάση, τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και την υλοποίηση έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία».

Από το Γραφείο Τύπου