Αντιπυρική προστασία

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο αφορά την εκτέλεση ειδικών μέτρων με σκοπό την προστασία του Δάσους Σερρών από τον κίνδυνο της φωτιάς.

Το δημοτικό δάσος του Δήμου Σερρών, βρίσκεται μέσα στα όρια του Αγροκτήματος Σερρών. Εκτείνεται από τα βόρεια όρια του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών.

Έχει ιδιαίτερη αξία για τους κατοίκους της πόλης από άποψη αισθητικής και αναψυχής, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αξία του για την προστασία της πόλης από χειμαρρικά φαινόμενα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο δάσος του Δήμου Σερρών είναι υψηλός λόγω του εύφλεκτου χαρακτήρα της βλάστησης (Τραχεία Πεύκη και αείφυλλα – πλατύφυλλα), του ξηροτάπητα και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της θερινής κυρίως περιόδου.

Τα υπάρχοντα έργα αντιπυρικής προστασίας του Δάσους Σερρών που υπήρχαν πριν την ολοκλήρωση του έργου κρίνονταν ανεπαρκή, γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην υλοποίηση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή πέντε σημείων υδροληψίας (πυροσβεστικοί κρουνοί) για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων
  • Κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών, χωρητικότητας 50 m3 για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων
  • Δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων

Η ολοκλήρωση του έργου έγινε τον Ιούνιο του 2008. Η 1η υδατοδεξαμενή κατασκευάστηκε στην περιοχή που βρίσκεται το δημοτικό οδικό δίκτυο Σερρών-Ελαιώνα και η 2η στο  επαρχιακό οδικό δίκτυο Σερρών-Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί είναι κατάλληλα χωρικά κατανεμημένοι σε διάφορες τοποθεσίες του δάσους για να είναι εύκολα προσβάσιμοι  και να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του δασοκτήματος.

Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 4.6 Δράση 2 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επενδυτικού Σχεδίου Μη Δημόσιας Δασοπονίας «Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών».

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Τασκούδη Ι. Νικόλαο με συμβατικό προϋπολογισμό 95.405,79 Ευρώ.