1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. ΚΡΥΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...
 6. /
 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Πρωτότυπη άδεια του καταστήματος
 3. Αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του και δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με υπάρχουσα άδεια.
 5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του εκπροσώπου.
 6. Διπλότυπο είσπραξης Δήμου 185,00 €.
 7. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής
 8. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας (όλων των μελών της εταιρείας).
 9. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 10. Για τις κατηγορίες των καταστημάτων που απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου, αυτό αναζητείται αυτεπαγγέλτως για όλα των μέλη της εταιρείας (Κ.Υ.Α. 2458/05 ΦΕΚ Β΄267).
 11. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί της σχετικής μεταβολής (εφόσον απαιτείται).
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
 13. Μισθωτήριο (εάν τροποποιήθηκε) και θεωρημένο από τη ΔΟΥ. 14. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι λειτουργίας καταστήματος ( έντυπο Δήμου )

β. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)
(παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.06)
Νοείται η αλλαγή του προσώπου του ιδιοκτήτη της που μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία (π.χ. πώληση, δωρεά, εκμίσθωση, κληρονομική διαδοχή, χρησιδάνειο κλπ.).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ), από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής, αν πρόκειται για αλλοδαπό, ή έγγραφο νομιμοποίησης του φερόμενου ως εκπροσώπου της εταιρίας
 4. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου του Ν.1959/1986 ( έντυπο Δήμου )
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι: «Ως νέος κύριος του καταστήματος … που βρίσκεται στη οδό … δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάση των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια με αριθμό … στον/ην…». Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, θα ανακαλείται άμεσα η άδεια.
 7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 8. Παράβολο (Διπλότυπο είσπραξης Δήμου) 185,00 €.
 9. Η έναρξη επαγγέλματος αρμόδιας Δ.Ο.Υ. [ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]
 10. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ .
 11. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.).
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας 13. Πρωτότυπη άδεια καταστήματος