Αναβολή της 48ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών για 29-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Σέρρες 24 Noεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ
-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
– ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ:«Αναβολή της 48ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών».

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η 48η Συνεδρίαση (26-11-2021) της Οικονομικής Επιτρο-πής του Δήμου Σερρών, για λόγους ασθενείας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ίδια πρόσκληση της ημερήσιας Διάταξης.

Κοινοποίηση:
Τμήμα Υποστ. Πολιτικών και συλλογικών Οργάνων