Αναβολή διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός ” Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροσατασίας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών” αναβάλλεται λόγω εντοπισμού λαθών αναριθμητισμού στα τεύχη δημοπράτησης.