1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ...

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)» με προϋπολογισμό 1.345.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (45200000-9 – Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 189636 από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή».

«Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Σερρών) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών,   για τον διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης του  έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)» για την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., λόγω της εκ παραδρομής μη δημοσίευσης μέρους στοιχείων της μελέτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 471/2022 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επαναδιατύπωση στοιχειών της υπ’ αριθμ. 132/2021 μελέτης κα της διακύρηξης του διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών με την αρ. 642/2022 απόφασή της, εγκρίνει την 2η τροποποίηση της αρ. 471/2022 προγενέστερης απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επαναδιατύπωση στοιχείων της υπ’ αριθμ. 132/2021 μελέτης και την ενσωμάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΤ 637)», πρ/σμού 1.345.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Απόφαση 642/2022 Ο.Ε.

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 3 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών σιντριβανιού με 5 πίδακες

Σχέδιο λεπτομερειών υπόγειων κάδων

Τεχνική προδιαγραφή σιντριβανιών

Τεχνική προδιαγραφή υπόγειων κάδων