Ανακομιδή των οστών (εκταφή)

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α
Τηλ: 2321022584
 
Σέρρες, 08/02/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 6.1 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών(απόφαση δημοτικού Συμβουλίου 774/2015), ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται ανακομιδή των οστών (εκταφή) του κοιμηθέντος, μετά από έξι έτη από την ταφή του.

Για όσους έχουν συμπληρώσει την εξαετή ταφή(δηλαδή έχουν αποβιώσει έως το έτος 2011), έχει αναρτηθεί ονομαστικός κατάλογος στα κοιμητήρια Α & Β του Δήμου Σερρών.

Παρακαλούμε όσοι είστε υπόχρεοι συγγενείς, να προσέλθετε άμεσα στο γραφείο των κοιμητηρίων, ώστε να ενεργήσετε για την ανακομιδή(εκταφή).

Σε αντίθετη περίπτωση η ανακομιδή θα διενεργηθεί από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα, οπότε τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι των κοιμητηρίων.