ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών, Πολιτικής Προστασίας, Παλλαϊκής Άμυνας & Πολεοδομίας Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ.  601/2019 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με αρ. Πρωτ.: 792973(962)/16-12-2019 (ΠΕΤ:1907140329) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων –Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υφιστάμενης “Μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και τυποποίησης χημικών προϊόντων” της εταιρείας “Μαργ. Πάντσιος – Ευστρ. Ξανθούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.”, με δ.τ. “MEDIPLANTS”, που είναι εγκατεστημένη στο 2ο χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Σερρών, Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1907140329]» και ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 9ης ομάδας – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 109.

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: “ΜΑΡΓ. ΠΑΝΤΣΙΟΣ – ΕΥΣΤΡ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ” με δ.τ. “MEDIPLANTS”

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 17-12-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 07-02-2020.

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 17-12-2019 και ημερομηνία λήξης αυτής η 12-01-2020.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Τηλ. 2313 309274, Δρ. Μ. Ψαλτικίδου – εργάσιμες ημέρες και ώρες).

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης &.Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350423 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Ανακοίνωση Δήμου

Ανακοίνωση Περιφέρειας

Attachments