1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο...

Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σερρών» με προϋπολογισμό 169.999,99€ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.