Αιτήσεις για τη διανομή καυσόξυλων σε ευάλωτες οικογένειες

Στη διανομή καυσόξυλων θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δημότες του Δήμου Σερρών να προσέλθουν στο Γραφείο 124 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερρών (Κ. Καραμανλή 36, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) ώστε να υποβάλλουν αίτηση, από τις 03-08-2022 έως τις 12-08-2022, και ώρες 09:00-12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Έντυπο Ε1 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

4. ΕΝΦΙΑ 2021 (όλων των συνοικούντων μελών)

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ