ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:

 

  1. οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.
  2. οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Σερρών γ) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

 

  1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  2. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
  3. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).(Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
  4. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Αρχεία

doc small Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου 66.00 Kb
doc small Έντυπο αίτησης άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες πολίτες 26.00 Kb