1. Home
 2. /
 3. Δημοσιεύσεις
 4. /
 5. ΚΡΥΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ...
 6. /
 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ...

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (χωρίς την διαδικασία του άρθρου 8 της Αιβ/8577/83 Υγ. Διάταξης)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (έντυπο του Δήμου).
 2. Την πρωτότυπη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
 3. Υπεύθυνη δήλωση συνταξιοδοτούμενου ότι παραχωρεί την άδεια λόγω συνταξιοδότησης στον/ην…
 4. Πράξη συνταξιοδότησης από ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση ότι συνταξιοδοτήθηκε.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι λειτουργίας της υπάρχουσας άδειας.
 6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 7. Διπλότυπο είσπραξης Δήμου 185,00 €.
 8. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών περί μη οφειλής
 9. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας.
 10. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση.
 11. Υπεύθυνη δήλωση (αντί του Π.Μητρώου του Ν.1959/1986 δίνετε από τον Δήμο )
 12. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας
 13. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος & διακοπής του συνταξιοδοτούμενου.