869 / 2019 Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε.

Αριθμ. Απόφασης: 869 / 2019

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε.