7/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλών Δένδρων

Αριθ. Απόφασης : 7/2022

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή υπόστεγου στην κερκίδα του γηπέδου της Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»