5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλών Δένδρων