Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση: ΚΩΝ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 – 50100

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

  • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
  • Ενημερώνει το κοινό για τις ημέρες και ώρες συναντήσεων με το Δήμαρχο.
  • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί ξεχωριστό πρωτόκολλο και σχετικό αρχείο της προσωπικής αλληλογραφίας Δημάρχου.
  • Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών του Δημάρχου.
  • Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δήμαρχος και η οποία δεν ανήκει στις αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών του Δήμου. Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δήμαρχος και δεν ανήκει στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών.