Γραφείο Υποδοχής Πολιτών – Εξυπηρέτησης Δημοτών

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

  1. Λαμβάνει μέτρα για την διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του και στις συναλλαγές του με τις δημοτικές υπηρεσίες.
  2. Οργανώνει και συστηματοποιεί την παροχή της πληροφόρησης και της καθοδήγησης των πολιτών για τον εντοπισμό της αρμόδιας για την αντιμετώπιση των υποθέσεών τους.
  3. Καταγράφει ηλεκτρονικά και προωθεί στις υπηρεσίες του Δήμου τα αιτήματα ή τις επισημάνσεις των πολιτών που έχουν σχέση με ζητήματα αρμοδιότητος Δήμου (φθορές στο οδόστρωμα, συντήρηση κήπων, πάρκων κλπ.)
  4. Στα πλαίσια του άρθρου 98 Ν. 3582/2010 το γραφείο προσφέρει διοικητική βοήθεια σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του Δήμου ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).  Παρέχει κατ’ οίκον εξυπηρέτηση στα ως άνω άτομα «ως δημοτικός ανταποκριτής» για το σύνολο των δημοτικών αρμοδιοτήτων. Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π και αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά των δημοτών.