1. Home
 2. /
 3. Υπηρεσίες Δήμου
 4. /
 5. Γενικά
 6. /
 7. Υπηρεσία Δημοτικής Πολιτικής και...
 8. /
 9. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1

Οι αρμοδιότητες και το έργο του Προέδρου του Δ.Σ προ βλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και από τον Ν. 3563/2007 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαθέτει προσωπικό Γραφείο για την άσκηση των καθηκόντων του. Έχει δε τις παρακάτω ευθύνες και αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί βοηθούμενος από την Γραμματεία Προέδρου, η οποία ανήκει στο Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.

 • Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις που υποβάλλουν στηΓραμματεία του, οι υπηρεσιακές μονάδες.
 • Προετοιμάζει στο Γραφείο του τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Συντάσσει και υπογράφει πρόσκληση με τα θέματατης ημερήσιας διάταξης, προς το Δήμαρχο και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζοντας σ’ αυτή τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης. Προσκαλεί με την ίδια πρόσκληση και τουςΠροέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Προσκαλεί επίσης, όταν κρίνεται απαραίτητο και Υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα να παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις επί των συζητούμενων θεμάτων.
 • Μαζί με την πρόσκληση, αποστέλλει στα μέλη του Δ.Σ και τις σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και κάθε απαραίτητο ενημερωτικό υλικό, γραπτά ή ψηφιακά.
 • Διευθύνει τη συζήτηση του Δ.Σ και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή λήψης των αποφάσεων. Χρησιμοποιεί με ευθύνη της γραμμα τείας μαγνητόφωνο ή άλλα τεχνικά μέσα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
 • Μεριμνά, με ευθύνη της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για την ορθή καταγραφή των αποφάσεων στα τηρούμενα επίσημα πρακτικά, τα υπογράφει και διεκπεραιώνει αποφάσεις ή αποσπάσματα αυτών στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου ή σε φορείς και πρόσωπα για ενέργεια ή ενημέρωση.
 • Φροντίζει μέσω της γραμματείας του για την τήρηση και διατήρηση των βιβλίων πρακτικών και την αρχειοθέτηση των αποφάσεων.
 • Χορηγεί αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων όταν του ζητηθούν.
 • Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3852/2010 και 3463/2006.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως των Ν. 3852/2010 και Ν. 3463/2007.