Τμήμα Πρασίνου

Προϊσταμένη: Σιτζίμη Μαρία
Διεύθυνση: Βενιζέλου 139
Τηλέφωνο: 23210 – 85841
email: msitz@serres.gr

Α. Πράσινο

  1. Ασχολείται με την εκτέλεση έργων φύτευσης και φυτοδιακόσμησης των πάρκων, πλατειών και πεζοδρομίων και συντάσσει τις σχετικές μελέτες έργων και προμηθειών.
  2. Ασχολείται με τη συντήρηση του πρασίνου την καθαριότητα των χώρων ευθύνης και την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.
  3. Ασχολείται με τη φύτευση συντήρηση και προστασία του πράσινου στις δενδροστοιχίες, στις νησίδες και κόμβους δρόμων, στις παρόχθιες περιοχές χειμάρρων και στα δημοτικά άλση και φροντίζει για τη σύνταξη των σχετικών μελετών.
  4. Φροντίζει για την σύνταξη των σχετικών μελετών για την προμήθεια υλικών και μέσων και παρακολουθεί τη διαχείριση τους.
  5. Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανικών μέσων και εργαλείων.
  6. Προγραμματίζει κλαδέματα διαμόρφωσης, ανανέωσης κόμης σε χαμηλές δενδροστοιχίες της πόλης.
  7. Προγραμματίζει τη δημιουργία νέων δενδροστοιχιών σε συνεργασία με το Τμήμα έργων σε νέα πεζοδρόμια.
  8. Μεριμνά για κλάδεμα ή κοπή επικίνδυνων δένδρων σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου (λόγω μεγάλης κλίσης, λόγω ασθένειας ή νέκρωσης) και απομάκρυνση κατακείμενων μετά από βανδαλισμούς, ασθένειες, θεομηνίες κ.λ.π. για λόγους δημόσιας ασφάλειας
  9. Συντηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με το συνεργείο του Τμήματος όλη την περιοχή της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων.