Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Διεύθυνση
Κ. Καραμανλή 36, Σέρρες

Προϊστάμενος
Σύρογλου Σεραφείμ Επισκεπτης Υγειας, M. Sc.

Επικοινωνία
Τηλ.: 2321 3 50571
Φαξ:  2321 3 50552
email: siroglou@serres.gr

 1.  Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή διοικητικών και οργανωτικών μέτρων για τηνπροστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
  2. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
  3. Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.
  4. Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
  5. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
  6. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
  7. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την πραγματοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στα δίκτυα και δεξαμενές νερού, στα σχολεία και καταστήματα επιχειρήσεων, στα οχήματα για εκπομπή ρύπων, και γενικότερα στην αποφυγή θορύβων, διαφύλαξη της κοινής ησυχίας κ.α.
 2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο από τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
  2. Μεριμνά για την υλοποίηση
   1. προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
   2. εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  3. Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
  4. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  5. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  6. Χορηγεί άδειες άσκησης κουρέα−κομμωτή και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και συγκροτεί σχετική εξεταστική επιτροπή καθώς και πειθαρχικό συμβούλιο.
 3. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  1. Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
  2. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
  3. Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

ΕΝΤΥΠΑ

pdf small Δικαιολογητικά για αναγγελία άσκησης επαγγελματος Τεχνίτη περιποιησης χεριών – ποδιών
doc small Αίτηση Υπεύθυνη δηλωση για αναγγελία άσκησης επαγγελματος Τεχνίτη περιποιησης χεριών – ποδιών
doc small Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για αναγγγελία άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Κουρέα
pdf small Δικαιολογητικά για αναγγγελία άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Κουρέα
pdf small ΦΕΚ 4715/2018
pdf small ΦΕΚ 5/2018
pdf small Απόφαση Αριθμ. Κ1_ 87231_7- 6-2019 (ΦΕΚ 2146)