Θέματα σχετικά με το ρεύμα γυαλιού

Παρακαλείσθε,

σε ότι αφορά οποιοδήποτε αίτημα, ζήτηση, ερώτηση κτλ για το ρεύμα γυαλιού

(π.χ. αποκομιδή κώδωνα, μετακίνηση κώδωνα, κατάργηση κώδωνα, νέα τοποθέτηση κώδωνα, καταστροφή κώδωνα κτλ, )

όπως καλείτε το  80 1111 9999 χωρίς κωδικό με κλήση μόνο από σταθερό και αστική χρέωση,

προκειμένου να αναφέρετε προς καταγραφή το αίτημά σας, πληροφορία, ερώτημα κτλ,

το οποίο μεταφέρεται άμεσα σε εργολάβο και στο Επιβλέπον Τμήμα του Ρεύματος Γυαλιού.