Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Το Δημοτικό Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών βρίσκεται στο Αθλητικό πάρκο Ομόνοιας και λειτουργεί από το έτος 2004 με όλες τις νόμιμες άδειες (άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και άδεια λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων) δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων. Από το έτος 2018 εκδόθηκαν νέες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του καταφυγίου οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα φιλοξενίας σε εγκαταστάσεις έκτασης 11.750τ.μ πεντακοσίων είκοσι (520) ζώων. Το Δημοτικό Καταφύγιο εφαρμόζει το Ν.4038/2021 και συγκεκριμένα μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς τα οποία υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, εμβολιάζονται, αποπαρασιτώνονται, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση (microchip) ως αδέσποτα και καταγράφονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και μεριμνά για την επαναφορά τους στο φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Νέα – Ανακοινώσεις

Αδέσποτα προς Υιοθεσία

Απολογισμός Καταφυγίου

Νομοθεσία

Επικοινωνία