Γραφείο Οικοδομικών Αδειών

Δ/νση: Κων. Καραμανλή 36

Τ.Κ. 62123

τηλ.: 2321350415, 2321350507

 fax:2321350517

email: edomisi@serres.gr