Μπεζεστένι

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.tzami mpezesteni.487Ένα από τα παλαιότερα τουρκικά κτίσματα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερρών, είναι το Μπεζεστένι που πιθανότατα κτίσθηκε το 1385.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.tzami mpezesteni.489Πρόκειται για ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, το οποίο καλύπτεται με έξι σφαιρικούς θόλους, οι οποίοι στηρίζονται εσωτερικά με τη βοήθεια τεθλασμένων τόξων. Το κτίριο έχει τέσσερις μεγάλους εσόδους και το όνομά του προέρχεται από την αραβοπερσική λέξη Μπεζεστένι που σημαίνει αγορά υφασμάτων.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.tzami mpezesteni.490Χρησιμοποιούνταν για κλειστή αγορά πολυτελών εμπορευμάτων. Οι σκεπαστές αγορές ήταν συνηθισμένη εικόνα στις Μουσουλμανικές πόλεις, το παράδειγμα των οποίων απέκτησαν και οι κατακτηθείσες Βυζαντινές πόλεις. Σε ολόκληρη την Ελλάδα σώζονται μόνο δύο Μπεζεστένια, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, οι χώροι του φιλοξενούν το αρχαιολογικό Μουσείο των Σερρών.