Εισαγωγή – Διεθνής Θέση της Λίμνης

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk13Τι είναι υγρότοπος; Υγρότοπος είναι η φυσική ή τεχνική περιοχή που αποτελείται από έλη γενικά και είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενη από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό,υφάλμυρο ή αλμυρό. Ο όρος αυτός θεωρείται και συνώνυμος του υγροβιότοπου.

Το νερό, κυρίαρχο στοιχείο του πλανήτη μας εκεί όπου μπόρεσε να απλωθεί σε ρηχές εκτάσεις εκεί μπόρεσε να φτιάξει τους υγροτόπους. Εκβολές ποταμών, λίμνες και λιμνοθάλασσες, έλη και πρόσκαιρα νερά, πλημμυρισμένες εκτάσεις από νερά ποταμών, ρηχές ακτές, όλα αυτά είναι υγρότοποι. Γιατί όμως οι υγρότοποι είναι σημαντικοί; Εκεί συμβαίνουν διάφορες διεργασίες όπου πέρνουν μέρος το νερό, ο ήλιος, τα φυτά και οι φυτικοί μικροοργανισμοί. Έτσι αξιοποιούνται ανόργανα συστατικά και φτιάχνουν τη δική τους ύλη (βιομάζα), η οποία είναι πολλή άφθονη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τροφή από πάρα πολλούς άλλους οργανισμούς. Δημιουργείται έτσι μια σχέση, μια αλληλοεξάρτηση, όπου κάθε μορφή ζωής έχει το ρόλο της στην αλυσίδα της ζωής του υγρότοπου.

Για πρώτη φορά στην πόλη Ramsar της Περσίας το 1971, μια επιτροπή αντιπροσώπων από διάφορες χώρες έβαλε τον θεμέλιο λίθο της “Σύμβασης για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ων ενδιαιτήματος για τα υδρόβια πουλιά” γνωστή απλώς και ως “Σύμβαση Ramsar”.

Η Ελλάδα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Σύμβασης και την υιοθέτησε μετο Ν. Δ/γμα 191/1974. Η Σύμβαση έθεσε μεταξύ των άλλων ορισμένα κριτήρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό Υγροτόπων ως Διεθνούς Σημασίας.

Τα κριτήρια αυτά είναι ποσοτικά, αναφέρονται δηλαδή σε πληθυσμούς ατόμων ή αναπαραγόμενων ζευγαριών που πρέπει να έχει ένας υγρότοπος και γενικά κριτήρια, όπως διατήρηση αξιόλογου αριθμού από σπάνια ή κινδυνεύοντα είδη φυτών ή ζώων και η αξία τους για τη διατήρηση μιας γενετικής και οικολογικής ποικιλότητας.

Οι Ελληνικοί υγρότοποι που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ramsar είναι:

 1. Η Λίμνη Κερκίνη,
 2. Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου,
 3. Ο Αμβρακικός κόλπος,
 4. Η Μικρή Πρέσπα,
 5. Το Δέλτα των ποταμών Αξιού – Αλιάκμονα – Λουδία,
 6. Οι Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά,
 7. Η Λίμνη Κοτυχίου,
 8. Η Λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού και το Δέλτα του Νέστου,
 9. Η Λίμνη Βιστωνίδα και η Λιμνοθάλασσα Πόρτο – Λάγος,
 10. Η Λίμνη Μητρικού και
 11. Το Δέλτα του Έβρου.