Δυνατότητες

Η λίμνη παρά τις πολλές αξίες της (αντιπλημμυρική,αρδευτική, αλιευτική, υγροβιότοπος σπανίων πουλιών κ.λ.π.) έχει δυνατότητες, ώστε στο μέλλον να αναπτυχθούν και νέες αξίες, όπως για παράδειγμα ο οικοτουρισμός, οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες και εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα κ.α.b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk19

 1. Οικοτουρισμός: b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk17Πρόκειται για ειδική μορφή τουρισμού, όπου το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος του επισκέπτη-περιηγητή είναι το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα το ζωντανό περιεχόμενο του, ιδίως τα διάφορα είδη φυτών και ζώων. Η λίμνη Κερκίνη είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα αξιόλογα κέντρα φυσιολατρικού τουρισμού στο Νομό (όπως τα χωριά στο ορεινό συγκρότημα του Μπέλες, τα Λουτρά Σιδηροκάστρου, το Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου, ο Λαϊλιάς, το Σπήλαιο Αλιστράτης, το Φαράγγι του Αγγίτη κ.α.) μπορεί να αποτελέσει δυναμικό πόλο ανάπτυξης οικοτουριστικού ρεύματος.
 2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση Δραστηριότητες: Ορισμένα σοβαρά δυστυχήματα- όπως του Τσέρνομπιλ- ορισμένα παγκόσμιας κλίμακας προβλήματα, όπως η ελάττωση της στιβάδας του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ποιότητα του πόσιμου νερού, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η καταστροφή των μνημείων από την όξινη βροχή, η εξαφάνιση των δασών των φυτών και των ζώων που ζούσαν σ’αυτά, συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, μια και η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνή βάση. Κάτω από το βάρος αυτών των προβλημάτων και μπροστά στην απειλή χρεωκοπίας του παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης, αρχίζει να αναθεωρείται η παραδοσιακή αντίληψη της σχέσης: άνθρωπος- περιβάλλον, να αμφισβητείται ο κυρίαρχος ρόλος του και να αναζητούνται καινούργιες στάσεις, μια και “κάθε κατάχρηση αντίκειται στη φύση, είναι επικίνδυνο και για τον άνθρωπο και για τη φύση”.Κοινή διαπίστωση είναι πλέον, ότι η περιβαλλοντική κρίση, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα με τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών, μέσα από την εκπαίδευση. Έτσι προέκυψε από τον Οκτώβρη του 1977, στην Τυφλίδα της Γεωργίας, μέσα από ένα συνέδριο που διοργανώνει η UNESCO, αυτό που ονομάζουμε περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό που διατυπώθηκε, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που επιδιώκει να διαμορφώσει πολίτες που να ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται για το περιβάλλον και τα σχετιζόμενα μ’αυτό προβλήματα και που θα έχουν τη γνώση, τις ικανότητες και τη διάθεση να εργαστούν υπεύθυνα για να βρούν εναλλακτικές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα.  Η λίμνη Κερκίνη προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση μια και οι ακτές της είναι προσιτές και υπάρχει μεγάλος πλούτος σε ζώα και φυτά μέσα και γύρω από τη λίμνη. Ειδικά για τους μαθητές του Νομού αλλά και για όλους μας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη λίμνη, έχει ιδιαίτερη σημασία, μια και μόνο μέσα από τη γνωριμία και την αγάπη για τον μοναδικό πλούτο που διαθέτει, είναι δυνατή η ενεργή συμμετοχή όλων μας στη προστασία της.
 3. Επιστημονική έρευνα:

Η λίμνη Κερκίνη προσφέρεται για επιστημονική έρευνα γιατί:

Η χλωρίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα λόγω της μεγάλης ποικιλίας βιοτόπων που συνδυάζει η λεκάνη απορροής της λίμνης.

Η ποικιλία των είδών της ορνιθοπανίδας που ζει εκεί είναι μεγάλη και υπάρχουν σπάνια πουλιά. Τα πουλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι βιολογικοί δείκτες της κατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων.

Η ανθρωπογενής επίδραση πάνω στην λειτουργία του οικοσυστήματος, προσφέρει άφθονο υλικό έρευνας, αφ’ενός για τη γνώση της κατάστασης και αφετέρου για τη θεραπεία των προβλημάτων.

    Περιληπτικά οι τομείς έρευνας θα μπορούσαν μελλοντικά να καλύψουν τα εξής θέματα:

 • Ποιότητα νερού,
 • Εξέλιξη (χρονική-τοπική) της κύριας τροφοδοσίας με νερό της λίμνης.
 • Φερτά υλικά.
 • Ο ρόλος της βλάστησης στο οικοσύστημα.
 • Βιολογία των ψαριών.
 • Πρακτικές χρήσεις του νερού.
 • Υδρόβια ασπόνδυλα.
 • Κλιματικές επιδράσεις της λίμνης στην περιοχή κ.λ.π.